Natural Style

Originálne ľanové výrobky pre originálnych ľudí ...


Výroba krojov
súkenné nohavice, vesty, kabáty
koženné opasky, krpce, zápästníky.


Profesionálna výroba
historicko-folklórnych replík odevov
a odevných doplnkov z regiónov Slovenska i zahraničia


Výroba krojov a odevných replík historicko-folklórneho charakteru je odrazom dlhoročnej práce a prirodzeným vývojom značky Natural Style. Spontánnym smerovaním zákazníckej skupiny prišlo vo výrobnej a tvorivej oblasti i na súkenné vyšívané nohavice, ľanové gate, brokátové vesty - lajblíky, ženské blúzky, živôtiky, oplecká, fertuchy, šorce, kožušinkov zateplené zimné vesty, súkenné kabáty a krátke kabátce ...

Vznikla tak profesionálna výroba historicko-folklórnych replík odevov a odevných doplnkov z regiónov Slovenska i zahraničia. Dnes značka Natural Style vyrába súkenné mužské kroje, ponúka služby v oblasti servisu a poradenstva, opravy a úpravy krojov, renovácie jednotlivých súčastí, ručné a strojové vyšívanie, riamenie, plysovanie ...

Precízna ručná práca, cit pre detail a vysoká profesionálna presnosť sú hlavné priority, na ktorých stavia značka Natural Style svoju povesť. Dlhoročné skúsenosti, veľká materiálová základňa a individuálny prístup k zákazníkovi je v oblasti historického ľudového odevu najväčším kapitálom a užitočným potenciálom značky Natural Style, ktorý využili už mnohé folklórne súbory a zoskupenia, sólisti a jednotlivci, ľudoví remeselníci alebo nadšenci a priaznivci.

Zachovávaním ľudových tradíícií a prístupom k truhlici historických pokladov budujeme národne orientované podvedomie o histórii a našich predkoch, rozvíjame myslenie mladých ľudí k prírodným a ekologickým pohľadom a prístup k tradičným hodnotám Slovenska.

« Galeria krojov »

Majstrovské remeselné práce
a rozsiahle servisné služby od návrhov až po realizáciu,
individuálny prístup k zákazníkovi.


Vývinom a zdokonalením remeselníckej zručnosti získava značka Natural Style na svojom obohatení a spestrení vo všetkých výrobných oblastiach a ponúkaných službách. Bezchybná komunikácia je základom pri spracovávaní náročných zadaní a požiadaviek, vytvorení komplexného návrhu riešenia až po samotný dohovor a prípravy zmluvy, a je zárukou pre naplnenie a odovzdanie dokonalých prác spokojným zákazníkom. Termín dodania diela je veľmi úzko a priamo spojený s firemným kalendárnym prehľadom a prípravnými prácami na diele.

Zákazníkom ponúkame širokú paletu služieb a servisných prác, individuálny prístup a komplexné riešenie pre folklórne súbory, skupiny, malé i veľké hudobné zoskupenia, sólistov, remeselníkov a ľudových tvorcov, samozrejmosťou je vycestovanie za zákazníkom. Vyhotovíme grafické spracovanie návrhu a samotné dielo podľa fotografie, nákresu alebo vzájomného dohovoru, možnosť návrhu nového, alebo zakomponovania vlastného zákazníckeho vzoru do diela. Naše služby sme rozšírili o odborné poradenstvo, návrhárske práce, grafické a výtvarné vyobrazenia od návrhov až po konečnú realizáciu ...

Kvalitné a odolné ľanové, bavlnené a vlnené materiály zaručujú dlhodobé a bezproblémové používanie, jednoduché ošetrovanie a nenáročné udržiavanie, predlľujú životnosť historicko-folklórnym výrobkom a pre svojho majiteľa a nositeľa prinášajú pre svoju ideálnu funkčnosť pohodlie a voľnosť pri nosení, pohybe a tanci.

Čerpaním z obrovskej prekrásnej a impozantnej studnice dochovaných dobových a dejinných informácií a neustálym štúdiom a vzdelávaním sa, dosahujeme vynikajúce výsledky v zachovávaní autentických historických materiálov v obrazovom i slovnom prevedení a využívame získané vedomosti pre spokojnosť zákazníka a konečné odovzdávané dielo.

Vytváraním vlastných písomných, výtvarných a fotografických diel o histórii, vývoji a formovaní ľudového odevu, jeho premien a transformáciách dokladujeme svojim zákazníkom dôveryhodné a spoľahlivé informácie o kroji, jednotlivých súčastiach, používaných materiáloch a technologických postupoch.

História krojového odievania,
zachovávanie tradičnej kultúry a zvyklostí
nielen z klenotnice Slovenského ľudu.


Vývoj stredoeurópskych krojov a krojových odevných súčiastok sa podľa niektorých odborných kníh datuje do 17. storočia skončením Tridsaťročnej vojny v Európe ( 1618 - 1648 ), po ktorej prebehli územnosprávne prerozdelenia a obmedzenie obchodných aktivít čo spôsobilo nasledovné vysoké regionálne rozvinutie poľnohospodárstva, ovčiarstva a súkenníctva. Sú však aj teórie a indície rôznych etnológov a historikov, že počiatky spomínaného slovenského kroja siahajú až do 13. či 12. storočia.

Pre väčšinu smteľníkov, nehistorikov a laikov bohato postačí návrat do histórie vcelku asi o dvesto rokov, to znamená začiatok 18. storočia. Územná oblasť terajšieho Slovenska bola solídne osídlená, mestá, obce a dediny vybudované, obchod a remeslá fungovali a vzájomne sa potrebovali, ak nie rovno prepájali. Poľnohospodárstvo, chov dobytka a ovčiarstvo prosperovalo podľa šikovnosti hospodára a doprajnosti ročných období, a migrujúci pocestní a remeselníci ako murári, drotári, stavitelia alebo službu končiaci vojenský vyslúžilci, vracajúci sa domov, prinášali do svojich domovou nové pohľady na svet, technické a technologické vymoženosti, ale hlavne pestrú paletu vzorov, motívov, námetov a materiálov, ktoré sa šikovnými rukami dievčat a žien pretvárali na dokonalé výtvarné skvosty ... Veď akoby to bolo, aby hen Anička z horného konca nevyšila svojmu Janíčkovi na košeľu krajší a lepší vzor, ako jeho bývalá frajerka, tetka z dolného konca alebo vlastná matka.

A práve táto, pre našinca tak neodmysliteľná súťaživosť medzi generáciami a ženami z obcí a dediniek bola tou dokonalou hnacou silou pri vytváraní jednotlivých častí ľudového odevu a jeho celku, vytváral sa neopakovateľný, nádherný a jedinečný folklór.

Samotné zaraďovanie krojov do jednotlivých oblastí ako liptov, orava, ponitrie, gemer či podpoľanie je len veľmi hrubý a iba orientačný, nakoľko v každom kraji alebo regióne je niekoľko krojových celkov, ktoré sú znásobené slávnostným, pracovným, zimným a letným, stavovským a spoločenským rozdielom, čo vytvára rozmanité rozdiely nielen v krajoch a územných lokalitách, ale i časovom, migračnom a zvyklostnom pohľade na samotnú tému - kroje a história Slovenska.

Zdokonalením remeselnej práce a svojráznym vývojom získal slovenský kroj na svojom obohatení a spestrení vo všetkých oblastiach a remeselných profesiách, a celé desaťročia tak vznikala jedinečná, charizmaticky a etnograficky neopakovateľná celosvetová situácia, plná osobitej, jedinečnej a mimoriadnej nádhery a Slovensko tak zdedilo výnimočne veľmi bohatú a pestrú tradičnú ľudovo umeleckú tvorbu vo všetkých odevných remeselných odvetviach a oblastiach.

Pevne veríme, že svojou prácou a zachovávaním autentických štýlov pomáhame vo vytváraní spoločného historického podvedomia a identity obyvateľov, folklórnych nadšencov, priaznivcov a milovníkov folklóru nielen na folklórnych slávnostiach, festivaloch a remeselných podujatiach, ale i v každodennom živote.


Ďakujeme.

Z úctou a pokorou

Peter Grác a Gabriela Grácová

Galéria - kroje